UDRUGA ZA ZAŠTITU I PROMICANJE PRAVA LJUDI TREĆE ŽIVOTNE DOBI Povodom Međunarodnog dana prevencije zlostavljanja starih ... (opširnije)

SU je i u Osječko Baranjskoj županiji na svojoj osnivačkoj Skupštini ustrojila svoju županijsku organizaciju. Uz ... (opširnije)

ŽO SDP-a zagrebačke županije održala je danas 23.05.2010. godine svoju izbornu konvenciju na kojoj je izabrano ... (opširnije)

U Splitu je danas osnovana Županijska organizacija Stranke umirovljenika na kojoj je jednoglasno za predsjednika izabran ... (opširnije)