Mirovina stečena izdvajanjima u mirovinski fond nije niti smije biti tretirana kao socijala jer smatramo i dokazujemo da visina mirovine temeljem punog radnog vijeka može i mora biti dostatna za život dostojan čovjeka.


SU će ka tom cilju upotrijebiti sva raspoloživa politička sredstva.

Stranka umirovljenika - SU

Financijski plan za 2020 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijsko izvješće - 1. polugodište 2019. godina

Financijsko izvješće

Primljene donacije prvo polugodište 2019. godine

Stranka umirovljenika - SU

Izvješće o donacijama za 2018. godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijski plan za 2019. godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2019. godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2019. godinu

Financijsko izvješće

Primljene donacije

Stranka umirovljenika -SU

IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.06. 2018.

Stranka umirovljenika - SU

Program rada Stranke umirovljenika za 2017 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijska izvješća za 2017 godinu

Zagrebačka stranka umirovljenika - ZSU

Financijska izvješća za 2017 godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2018 godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2018 godinu

Privremeno izvješće o financiranju izborne promidžbe na izvanrednim izborima u Orahovici

Privremeno izvješće o financiranju izborne promidžbe na izvanrednim izborima u Orahovici

Izvješća o financiranju izborne promidžbe za lokalne izbore 2017. godine

Izvješće GIP Sveta Nedelja za gradonačelnika

Izvješća o financiranju izborne promidžbe za lokalne izbore 2017. godine

Izvješće OIP Punitovci za grupu birača Mijo Labak

Izvješće za gradonačelnika

Financijsko izvješće za gradonačelnika Svete Nedelje

Stranka umirovljenika -SU

Izvještaj o prihodima i rashodima u 2016. godini - 2. dio

Stranka umirovljenika -SU

Izvještaj o prihodima i rashodima u 2016. godini - 1. dio

Program rada Stranke umirovljenika za 2017 godinu

Program rada Stranke umirovljenika za 2017 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe za prijevremene parlamentarne izbore

Stranka umirovljenika - SU

Izviješće o troškovima izborne promidžbe za prijevremene parlamentarne izbore

Stranka umirovljenika - SU

Izviješće o troškovima izborne promidžbe za prijevremene parlamentarne izbore

Stranka umirovljenika - SU

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 3

Stranka umirovljenika -SU

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 2

Stranka umirovljenika - SU

Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 1

Stranka umirovljenika -SU

Izvješće IZ - MO

Stranka umirovljenika - SU

Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i Izviješće o troškovima izborne promidžbe za prijevremene parlamentarne izbore

Stranka umirovljenika -SU

Financijsko izvješće, Financijski plan za 2017.godinu, Program rada za 2016. i 2017. godinu

Stranka umirovljenika - SU

Polugodišnje izvješće 2016. - 2. dio

Stranka umirovljenika -SU

Polugodišnje izvješće 2016. - 1. dio

Zagrebačka stranka umirovljenika - ZSU

Predani dokumenti Državnom uredu za reviziju i Državnom izbornom povjerenstvu

Zagrebačka stranka umirovljenika - ZSU

Financijski plan za 2015 godinu

Zagrebačka stranka umirovljenika - ZSU

Financijski plan za 2016 godinu

Zagrebača stranka umirovljenika - ZSU

Program rada za 2015 godinu

Zagrebačka stranka umirovljenika - ZSU

Program rada za 2016 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Program rada za 2015 godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijski plan za 2016. godinu

Stranka umirovljenika - SU

Financijski plan za 2015. godinu

Stranka umirovljenika -SU

Programa rada za 2016. godinu

Stranka umirovljenika - SU

Potvrda o preuzetom izvještaju o bilanci i prihodima - FINA Primljene donacije od 01.01. do 31.12. 2015. godine

Stranka umirovljenika - SU

Izvještaj o prihodima i rashodima za 2015. godinu

Stranka umirovljenika - SU

IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.07. DO 31.12. 2015.

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 03/15

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 05.10.2015.

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 06/5

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 15. 11. 2015.

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 05/2015

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 31.10.2015.

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 04/15

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 15.10.2015.

Stranka umirovljenika - SU

STATUT STRANKE UMIROVLJENIKA

Dogovor o suradnji umirovljeničkih stranaka

Dogovor o suradnji umirovljeničkih stranaka

PROGRAM STRANKE UMIROVLJENIKA

PROGRAM STRANKE UMIROVLJENIKA

BUZ - STATUT STRANKE

BUZ - STATUT STRANKE

BUZ - PROGRAMSKA NAČELA

BUZ - PROGRAMSKA NAČELA

Izvještaj o prihodima i rashodima SU za 2009. godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima SU za 2009. godinu

SPORAZUM O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE

SPORAZUM O OSNIVANJU NACIONALNOG VIJEĆA ZA UMIROVLJENIKE I STARIJE OSOBE

Izvještaj o prihodima i rashodima SU za 2010 godinu

Izvještaj o prihodima i rashodima SU za 2010 godinu

SU - IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2011.-30.06.2011.

SU - IZVJEŠTAJ O DONACIJAMA ZA RAZDOBLJE 01.01.2011.-30.06.2011.

Izviješće BUZ-ao primljenim doancijama za izbornu kampanju 2011. do 24.11.2011.

Izviješće BUZ-ao primljenim doancijama za izbornu kampanju 2011. do 24.11.2011.

Izviješće BUZ-ao troškovima za izbornu kampanju 2011. (1) do 24.11.2011.

Izviješće BUZ-ao troškovima za izbornu kampanju 2011. (1) do 24.11.2011.

Izviješće BUZ-a o troškovima za izbornu kampanju 2011. (2) do 24.11.2011.

Izviješće BUZ-a o troškovima za izbornu kampanju 2011. (2) do 24.11.2011.

ZAPISNIK

ZAPISNIK

BUZ - Izbori 2011 - financijsko izviješće

BUZ - Izbori 2011 - financijsko izviješće

BUZ - Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne kampanje i Izviješće o troškovima izborne promidžbe

BUZ - Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne kampanje i Izviješće o troškovima izborne promidžbe

SU - IZVIJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA I TROŠKOVIMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

SU - IZVIJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA I TROŠKOVIMA ZA FINANCIRANJE IZBORNE PROMIDŽBE

BUZ - Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe 01.01.2011. - 10.01.2012.

BUZ - Izviješće o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe 01.01.2011. - 10.01.2012.

BUZ - Izviješće o troškovima izborne promidžbe 01.01.2011. - 10.01.2012.

BUZ - Izviješće o troškovima izborne promidžbe 01.01.2011. - 10.01.2012.

BUZ - Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 01.01.2011. - 10.01.2012.

BUZ - Financijski izvještaj o financiranju izborne promidžbe 01.01.2011. - 10.01.2012.

SU - Izvještaj o donacijama za 2011

SU - Izvještaj o donacijama za 2011

SU - Izvještaj o prihodima i rashodima 2011.

SU - Izvještaj o prihodima i rashodima 2011.

BUZ - Izvještaj o donacijama 2011.

BUZ - Izvještaj o donacijama 2011.

BUZ - Izvještaj o prihodima i rashodnima 2011.

BUZ - Izvještaj o prihodima i rashodnima 2011.

BUZ - IZMJENE I DOPUNE STATUTA

BUZ - IZMJENE I DOPUNE STATUTA

BUZ - Izvještaj o prihodima i rashodnima za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012.

BUZ - Izvještaj o prihodima i rashodnima za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012.

SU - Izvještaj o prihodima i rashodnima za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012.

SU - Izvještaj o prihodima i rashodnima za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2012.

BUZ - BOŽIĆNICA GRADONAČELNIKU OSIJEKA

BUZ - BOŽIĆNICA GRADONAČELNIKU OSIJEKA

Evidencija donacija iz dopuštenih izvora ED-Mf

Evidencija donacija iz dopuštenih izvora ED-Mf

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 01/15

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 05.01.2015.

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 02/15

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 12.01.2015.

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 01/14

POTVRDA O PRIMITKU DONACIJE 28.10.2014.

Izvjestaj_o_prihodima_i_rashodima_2014

Izvjestaj_o_prihodima_i_rashodima_2014

Evidencija_o_primljenim _donacjijama_2014

Evidencija_o_primljenim _donacjijama_2014

Nacrt_izvijesce_o_obavljnenoj _reviziji

Nacrt_izvijesce_o_obavljnenoj _reviziji

izvjestaj o prihodima_i_rashodima_2014.pdf

izvjestaj o prihodima_i_rashodima_2014.pdf

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

PROGRAM RADA ZA 2014. GODINU

Biljeske uz financijsko izvjesce na dan 31.12.2014

Biljeske uz financijsko izvjesce na dan 31.12.2014

FINANCIJSKI PLAN STRANKE UMIROVUENIKA ZA 2014. GODINU

FINANCIJSKI PLAN STRANKE UMIROVUENIKA ZA 2014. GODINU

Izvijesce o primljenim donacijama 01.01.2014 do 31.12.2014

Izvijesce o primljenim donacijama 01.01.2014 do 31.12.2014

BILANCA_IZVJESTAJ_O_PRIHODIMA i RASHODIMA NEPROFITNIH ORG

BILANCA_IZVJESTAJ_O_PRIHODIMA i RASHODIMA NEPROFITNIH ORG

Evidencija o primljenim donacijama u novcu iz dopuštenih izvora od fizićkih osoba

Evidencija o primljenim donacijama u novcu iz dopuštenih izvora od fizićkih osoba

Izvješće

Izvješće o donacijama u 2015. godini