Za mnoge građane situacija u našem društvu je loša i izlaz traže u iseljavanju, kritiziranju političara, ... (opširnije)