Tribina – tiskovna UMIROVLJENCI ZAJEDNO – političke platforme 05.05.2023

Tribina – tiskovna 05.05.2023.

Nije realno izdvajati manje a očekivati isto ili više…

Na jučer održanoj tribini - tiskovnoj konferenciji  u organizaciji UMIROVLJENCI ZAJEDNO – političke platforme na temu Reakcije predstavnika sindikata i umirovljenika na predložene izmjene u poreznom sustavu i najavu smanjenja doprinosa za I mirovinski stup… govorili su predstavnici UMIROVLJENCI ZAJEDNO – političke platforme Lazar Grujić i Milivoj Špika, predsjednik nacionalnog reprezentativnog sindikata (NHS) Krešimir Sever. Te Mladen Novosel predstavnik SUZA-e koja okuplja stotinjak umirovljeničkih udruga iz cijele Hrvatske,

Na samom otvaranju tiskovne konferencije današnji domaćin Lazar Grujić predsjednik SU i Koordinator UMIROVLJENCI ZAJEDNO – političke platforme je nakon predstavljanja sudionika i zahvali medijima na praćenju u ime svih nazočnih uputio izraze duboke sućuti obiteljima tragično stradalih žrtava u Republici Srbiji tijekom proteklih nekoliko dana.

Potom je Lazar Grujić dao kratki uvod temu tiskovne na koju su se referirali Krešimir Sever u ime Nezavisnih Hrvatskih sindikata, Milivoj Špika u ime UMIROVLJENCI ZAJEDNO – političke platforme i Mladen Novosel u ime SUZA-e. Zajedničkom tribinom sa sindikatima i temom se zapravo javno najavljuje produbljivanje suradnje sa radničkim sindikatima i pokazuje otvorenost „Platforme“ prema svima koji se bave bilo posredno ili neposredno problematikom vezanom uz prava umirovljenika, sa radničkim sindikatima posebno.

Svjedoci samo da niska primanja u prošlosti odnosno sadašnjosti znače i niske mirovine sada i u budućnosti, a niske mirovine, kao što svi znamo, sve više naših umirovljenika uvlači u zonu siromaštva. Upravo borba protiv siromaštva sve više postaje zajednička tema kako zaposlenika kao budućih umirovljenika tako i samih umirovljenika kao bivših zaposlenika. Kako se najavljenim poreznim korekcijama zadire u radnička prava odnosno plaće zaposlenika, a promjenom stope doprinosa za I stup jasno je  da se svi involvirani moraju jasno očitovati.

UMIROVLJENCI ZAJEDNO - Politička  platforma  smatra kako manjim izmjenama u poreznom sustavu plaća nije moguće riješiti glavni problem sa plaćama, ali i mirovinama, a to je da su one u Hrvatskoj za razliku od drugih članica EU općenito premale. U borbi za prava umirovljenika kao i radnika, a ovisno o konačnom prijedlogu Vlade ne isključujemo ni mogućnost da zajedno sa sindikatima krenemo sa prikupljanjem potpisa za održavanje referenduma.

Krešimir Sever predsjednik NHS je u svom izlaganju posebno dodirnuo probleme koji nastaju stalnim poreznim promjenama u kojima povećanje ili davanje raznih neoporezivih dodataka na plaću samo kratkoročno pomaže zaposlenicima a u stvari dugoročno odmaže jer se na taj način „stimuliraju“ poduzetnici koji sve više isplaćuju „ispod stola“ što znači da je i mirovinski fond na sve većem gubitku a mirovine sve manje, što se vidi i iz činjenice da svake godine za isplatu mirovina nedostaje sve više sredstava koja se nadoknađuju iz drugih proračunskih prihoda. Radno zakonodavstvo i sustav plaća se mora usklađivati i paralelno rješavati sa potrebama mirovinskog sustava.

To je teško ili nemoguće postići parcijalnim rješenjima ili raznim paketima pomoći koji naravno dobro dođu svakome u nevolji ali ne rješavaju probleme rastućeg siromaštva radnika i umirovljenika. Nigdje se ne vide projekcije i detaljna analiza učinaka pri mogućim promjenama u poreznom sustavu koje bi se navodno trebale odraziti pozitivno na rast plaća zaposlenicima, te jasnog prijedloga za određene korekcije stope doprinosa za I mirovinski stup odnosno smanjenje stope sa 15% na 13% a da tako nešto neće utjecati na mirovne u budućnosti. Takve tvrdnje naprosto nisu matematički održive. Naravno da svi podržavamo svaki napor Vlade koji rezultira povećanjem plaća zaposlenicima koje su usprkos svim dosadašnjim naporima i mjerama još uvijek daleko ispod EU prosjeka.

Suglasni smo i sa mišljenjem stručnjaka za financije kako nema previše prostora u povećanju neoporezivog dijela plaće kao i da se nešto radikalno za povećanje plaća neće moći uraditi manjim korekcijama u poreznom sustavu odnosno ukidanju prireza već samo povećanjem cijene sata rada po čemu sve više zaostajemo i za našim prvim susjedom Slovenijom u kojoj je satnica gotovo dvostruko veća no u Hrvatskoj.

Moguće ukidanje prireza je posebno zanimljiva priča jer bi neke JLS, posebno Grad Zagreb koji ima najveću stopu prireza  (18%), mogle nadoknaditi gubitak prihoda po toj osnovi enormnim povećanjem cijena komunalnih usluga kako bi nadoknadili „manjak“ u svom proračunu što bi u konačnici ne samo potpuno anuliralo povećanja plaća ukidanjem prireza već bi ukupan efekt bio negativan. 

Milivoj Špika je u ime UMIROVLJENCI ZAJEDNO - Političke  platforme na početku svog izlaganja posebno istakao da je možda jedina korist od najavljenih promjena ministra Primorca zapravo motiviranje za što tješnju suradnju predstavnika radnika i umirovljenika. Ipak, ono što posebno izaziva zabrinutost u najavljenim promjenama, kako sadašnjih tako i budućih umirovljenika, a time i sindikata, je najava da se od slijedeće godine smanji stopa doprinosa za I mirovinski stup sa 15 na 13%.

Ono što nas i sindikate posebno zabrinjava u navedenoj odnosno najavljenoj promjeni je tvrdnja ministra kako smanjenje stope doprinosa za I mirovinski stup neće utjecati na visinu mirovina što samo po sebi  znači i potvrdu da mirovine ni do sada nisu ovisile o visini izdvajanja zaposlenika za svoju mirovinu što je potpuno neprihvatljivo. Zapravo je to u potpunoj suprotnosti sa preporukom EK po kojoj visina mirovine u najvećoj mjeri treba ovisiti o visini uplata svakog pojedinca. Problem dakle počinje sa malim plaćama što u budućnosti rezultira sa malim mirovinama.

Zajednički je zaključak kako nema nikakve logike, još manje uporišta u proračunu RH, u tvrdnji da se smanjivanje stope izdvajanja doprinosa za I mirovinski stup u budućnosti neće odraziti na mirovine, naravno u negativnom smislu. Logika nalaže da se umjesto 2% najavljenog smanjenja stope za I mirovinski stup za isto ili čak koji postotak više doprinos zapravo treba povećati. Isto tako nije moguće razgovarati o bilo kakvim promjenama stopa doprinosa za I mirovinski stup a da se u isto vrijeme ne otvori i detaljno razmotri funkcioniranje i efekti II mirovinskog stupa koji po svim pokazateljima ipak nije opravdao očekivanja radi kojih je i uveden.

Medijima se obratio i Mladen Novosel u ime SUZA koja predstavlja savez stotinjak umirovljeničkih udruga iz cijele Hrvatske. Novosel je u svom obraćanju naglasio važnost i potrebi što veće podrške  Političkoj platformi – UMIROVLJENICI ZAJEDNO ističući važnost i u interesu umirovljenika potrebu suradnje sa najvećih umirovljeničkih udruga sa UMIROVLJENICI ZAJEDNO – političkom platformom pozvavši još jednom da se pridruže u zajedničkoj borbi za prava umirovljenika.

Posebno je naglasio važnost zajedničkog djelovanja i na slijedećim parlamentarnim izborima nužnost osvajanja što je moguće više saborskih zastupnika bez čega nije moguće u Hrvatskom saboru izboriti se za veća prava umirovljenika, i ne samo njih već i drugih ugroženih skupina, u prvom redu radnika sa malim plaćama, nezaposlenih, blokiranih…..

Politička platforma – UMIROVLJENICI ZAJEDNO smatra da je krajnje vrijeme za jednu sveobuhvatnu reformu mirovinskog sustava koja bi se provodila imajući u vidu prvenstveno interese sadašnjih i budućih umirovljenika, a to naravno podrazumijeva i interese radnika. Razna parcijalna rješenja ili kozmetičke izmjene ni do sada nisu polučili očekivane rezultate već su bile samo u funkciji ublažavanja problema stoga je borba protiv siromaštva radnika i umirovljenika primarni zadatak kako sindikata tako i umirovljeničkih stranaka i udruga .   

Koje i kolike su konkretne razlike u onome što se umirovljenicima nudi Gostovanje kod voditelja Petra ... (opširnije)

HTV/HRT 4 Jutros je koordinator Platforme Umirovljenici zajedno Milivoj Špika gostujući u vijestima na HTV4 slikovito ... (opširnije)

Umirovljenici zajedno – Politička platforma na putu prema izbornom pragu Umirovljenici zajedno – Politička platforma nakon ... (opširnije)

Jeli „Glas umirovljenika“ privatiziran i u funkciji difamiranja?   Mada u relativno skromnoj tiraži SUH već ... (opširnije)

Danas obilježavamo 32. godišnjicu od tragedije koja je zadesila Vukovar sa svojih tada 15000 preostalih stanovnika ... (opširnije)

Neki vrli „predstavnici“ umirovljenika poručuju im kako „Nije sve u mirovini“   Pa jesu li (SUH, ... (opširnije)

„Pudlice i poltroni“ punom parom u novi pokušaj prevare umirovljenike   Nakon što je Platforma Umirovljenici ... (opširnije)

Jeli Vlada prešutno prihvatila prijedlog Platforme Umirovljenici zajedno!?   Prateći predstavljanje proračuna na sjednici Vlade RH ... (opširnije)

Lex Agrokor se vratio poput bumeranga… Božu Petrova već uhvatila sinkopa Kako će odluka Visokog kaznenog ... (opširnije)

Špika: Sva povećanja i svi paketi pomoći ne rješavaju problem umirovljenicima   U mandatu ove Vlade ... (opširnije)