Aktivno se pripremajući za predstojeće lokalne izbore mnogi su naši članovi angažirani u predizbornoj kampanji i ... (opširnije)

Svoju odluku da bude nositelj svih lista koalicije obrazložio je činjenicom da su umirovljenici nekad sudjelovali ... (opširnije)