Kolika je razina naše političke kulture i pismenosti, a mogli bi reći i ljudskosti pokazuje najnoviji ... (opširnije)