Smanjiti doprinos za I mirovinski stup rezultirati će većim brojem siromašnih umirovljenika!? 

Ministar financija u Vladi RH Marko Primorac ovih je dana najavio poreznu reformu koja bi se mogla primjenjivati već od 01. siječnja slijedeće godine. Jasno je i u svakom slučaju treba podržati svaki napor Vlade koja ide u smjeru poreznog rasterećivanja plaća, no neki prijedlozi ministra Primorca su ipak pobudili određenu zabrinutost, kako kod sadašnjih tako i kod budućih umirovljenika. Radi se naime, uz niz drugih prijedloga, i o prijedlogu da se smanji doprinos za I mirovinski stup što bi značilo da se u Vladi unaprijed računa na daljnje smanjivanje ionako premalih mirovina. 

Ako znamo da je već dugo, k tome i sve veća razlika između uplata u mirovinski fond u odnosu na sve veće isplate za mirovine onda se nameće logično pitanje zašto se uopće ide sa prijedlogom kojim se smanjuje stavka koja je ionako u sve većem deficitu. Bez obzira na to što je opravdanje za navedeni prijedlog o smanjenju doprinosa za I mirovinski stup povećanje plaća zaposlenika u ovom se slučaju radi o tome da bi se ta povećanja radila nauštrb budućih mirovina što je uz konstantno rastući broj umirovljenika sa mirovinama ispod linije siromaštva potpuno neprihvatljivo.  

UMIROVLJENCI ZAJEDNO – Politička platforma je stava da se smanjenje stope od 15%  za I mirovinski stup ni u kom slučaju ne smije dogoditi. Mišljenja samo da bi umjesto 2% predloženog smanjivanja za isti postotak bilo puno bolje povećati uplate u I mirovinski stup jer se samo povećanim izdvajanjima može smanjiti razlika između prikupljenih i isplaćenih sredstava za mirovine. Uz navedeno u svezi I mirovinskog stupa mišljenja smo i da svakako treba razmotriti razne neoporezive isplate zaposlenicima čime se samo dodatno stimuliraju svi oni poslodavci koji radnicima dio plaće daju „ispod stola“.

Zanimljivo je da ministar Primorac svojim prijedlozima uopće ne spominje II mirovinski stup koji godišnje „proguta“ cca 1,5 milijardi EUR računajući izdvajanja od 5% iz bruto plaća svih zaposlenika plus kamate koje država plaća na svoje obveznice koje kupuju mirovinski fondovi. Ako je svima dobro poznato da se prilikom umirovljenja tek rijetki odlučuju na kombiniranu mirovinu iz I i II stupa onda je potpuno nejasno zašto se uopće dira u mirovinski sustav ako se uz I stup u paketu ne razmišlja i o efektima koje postiže II mirovinski stup koji po svim pokazateljima nije polučio ono radi čega je i uveden. 

Budući je Hrvatska članica EU-a koja voli isticati svoju pripadnost Europi (eurozona, schengen, NATO)  možda bi puno efikasnije bilo kada bi ministar Primorac umjesto ovog što namjerava predložiti osmisli i predloži podizanje cijene satnice rada koja je u Hrvatskoj sramotno mala u odnosu na cijenu rada u drugim člancima EU-a. Ako je cijena sata rada u Sloveniji 23 EUR onda se svi trebamo zapitati zašto je u Hrvatskoj ta ista satnica amo 12 EUR, a da ne spominjemo da je zapadnim članicama cijena satnice četiri i više puta veća u odnosu na cijenu satnice u Hrvatskoj. 

Ako već imamo europske cijene, a imamo, onda nema apsolutno nikakvih razloga radi kojih ne bi trebali ili mogli imati i europske plaće. Nije li upravo to posao Vlade?