Predstavljen program „UMIROVLJENICI ZA EUROPU“

Program „UMIROVLJENICI ZA EUROPU“

 

Zašto bi umirovljenici trebali biti zastupljeni u EU parlamentu?

Zastupljenost UMIROVLJENICI ZAJEDNO u EU parlamentu ključna je za hrvatske umirovljenike jer se na taj način osigurava pozicija koja omogućava da interesi, potrebe i perspektive umirovljenika budu uvaženi i integrirani u političke procese i odluke na razini EU, a potom implementirani u nacionalno zakonodavstvo i praksu.

Umirovljenici čine značajan i rastući dio europskog društva, stoga je važno da njihovi interesi budu odgovarajuće zastupljeni na razini EU-a. Umirovljenici imaju specifične potrebe i interese koji se odnose na mirovine, zdravstvenu skrb, socijalnu sigurnost, prava potrošača i druge aspekte svakodnevnog života. Stoga je važno da postoje politički predstavnici koji će zastupati te interese u donošenju zakona i politika na razini EU-a.

Umirovljenici zaslužuju živjeti dostojanstveno i imati kvalitetan život nakon godina rada. Njihovo zastupanje u EU parlamentu može doprinijeti donošenju politika i mjera koje će osigurati socijalnu pravdu, sigurnost i blagostanje za sve građane, uključujući i umirovljenike. Umirovljenici se sve češće suočavaju s diskriminacijom ili marginalizacijom, posebno na tržištu rada i u pristupu zdravstvenim uslugama. Zastupanje u EU parlamentu može pomoći u promicanju politika koje će smanjiti ovakve oblike diskriminacije i osigurati jednakost prilika za sve dobne skupine.

Umirovljenici donose bogato iskustvo i znanje iz svojih dugogodišnjih karijera i životnih iskustava. Njihovo sudjelovanje u političkom procesu može obogatiti rasprave i donošenje odluka u EU parlamentu s različitim perspektivama i stavovima. Naša vizija je stvaranje bolje Europe za umirovljenike, gdje svaki umirovljenik može živjeti dostojanstveno i uživati u svojim zasluženim pravima i udjelima u društvu. Nastojati ćemo osigurati da interesi i potrebe umirovljenika budu odgovarajuće zastupljeni u Europskom parlamentu kako bi se donosile politike koje će poboljšati kvalitetu života umirovljenika u Hrvatskoj ali i diljem Europe.

U tom kontekstu ostvarivati ćemo suradnju sa grupacijama u EU parlamentu koje se temelje na poštivanju Povelje EU, posebno na dva od 50 temeljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i političkih ljudskih prava i to: 25. Pravo starijih osoba na dostojan život i neovisnost te na sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu i 26. Pravo osoba s invaliditetom na integraciju, koje obuhvaća mjere čiji je cilj osiguravanje njihove neovisnosti, društvene i profesionalne uključenosti te njihovo sudjelovanje u životu zajednice...

Ono što na kraju kao važan zaključak iz ovog kratkog programa trebamo naglasiti je da se ništa od navedenog neće moći realizirati bez podrške birača, posebno umirovljenika, ali i svih drugih koji u našem programu pronalaze svoj interes. 

Zagreb, 30.05.2024.

UMIROVLJENICI ZAJEDNO,  SU, BUZ, DSU