Danas obilježavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Danas obilježavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom

Međunarodni je dan osoba sa invaliditetom koji se obilježava diljem svijeta 3. prosinca svake godine s ciljem podizanja svijesti o pitanjima koja se tiču osoba s invaliditetom te promicanja njihovih prava, dostojanstva i sudjelovanja u društvu. U Hrvatskoj živi preko 650 tisuća osoba sa invaliditetom, od kojih su osobe starije od 65 godina gotovo polovina od ukupnog broja, što je ogroman broj ljudi o kojima Platforma Umirovljenici zajedno i te kako vodi računa u svom programu.

U Hrvatskoj, kao i u mnogim drugim zemljama, se osobe sa invaliditetom suočavaju sa različitim izazovima i problemima. Neki od ključnih problema u vezi sa invaliditetom u Hrvatskoj su ili podrazumijevaju:

  1. Nedostatak pristupačnosti: Mnogi javni prostori, građevine i prijevozna sredstva nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom, što im otežava kretanje i sudjelovanje u društvenom životu.

 

  1. Zapošljavanje: Osobe sa invaliditetom često se suočavaju sa preprekama prilikom zapošljavanja, uključujući predrasude poslodavaca i nedostatak prilagođenih radnih mjesta.

 

  1. Obrazovanje: Postoji potreba za poboljšanjem pristupa obrazovanju za osobe sa invaliditetom, uključujući prilagođene nastavne materijale, podršku asistenata i pristup odgovarajućim obrazovnim institucijama.

 

  1. Socijalna isključenost: Osobe sa invaliditetom mogu se osjećati socijalno izoliranima zbog predrasuda ili nedostatka razumijevanja društva.

 

  1. Zdravstvena skrb: Pristup kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, rehabilitaciji i pomagalima može biti ograničen, što može utjecati na opću kvalitetu života osoba sa invaliditetom.

 

  1. Financijske poteškoće: Osobe sa invaliditetom često se suočavaju s dodatnim financijskim izazovima, uključujući troškove medicinskih tretmana, asistenata, pomagala i prilagodbi.

 

  1. Pravna zaštita i prava: Poboljšanja su potrebna u provedbi pravnih zaštita i prava osoba sa invaliditetom, posebno osoba starije životne dobi, kako bi se osiguralo da imaju jednaku pravnu zaštitu i pristup pravdi….

Vlada kao i niz udruga osobe sa invaliditetom uz razne institucije rade na poboljšanju uvjeta za osobe sa invaliditetom uključujući i posljednje Zakonske promjene, ali i dalje sve to nije dovoljno jer postoje mnogi izazovi koji zahtijevaju trajna nastojanja i rješenja.

Za kvalitetna rješenja problema osoba sa invaliditetom veoma je važan angažman što šireg dijela zajednice koja zapravo igra ključnu ulogu u stvaranju inkluzivnijeg društva u kojem se poštuju prava i dostojanstvo svih građana, uključujući osobe sa invaliditetom koje su nerijetko uskraćene za cijeli niz socijalnih usluga.

Umirovljenici zajedno – Politička platforma će u okviru svog programa i mogućnosti dati svoj puni doprinos rješavanju problema pro tome maksimalno uvažavajući prijedloge samih osoba sa invaliditetom koje najbolje znaju kojim prijedlozima odnosno rješenjima bi im se moglo na najbolji način pomoći. 

U Zagrebu, 03.12.2023.

UMIROVLJENICI ZAJEDNO

Milivoj Špika - Koordinator za medije

Lazar Grujić – Koordinator za suradnju sa političkim strankama i udrugama