Umirovljenici zajedno – Politička platforma na putu prema izbornom pragu

Umirovljenici zajedno – Politička platforma na putu prema izbornom pragu

Umirovljenici zajedno – Politička platforma nakon predstavljanja svih glavnih programskih smjernica među kojima je svakako na prvom mjestu prijedlog za „Ponovni izračun mirovina za sve na bazi 75-80% neto plaće u posljednjih ili najboljih 10 godina uz ukidanje penalizacije sa navršenih 65 godina života uz AVM od 18,5 €  što za puni radni staž znači najmanju mirovinu od 750 €“ je nagrađena rejtingom za mjesec studeni od 1,8% što je samo po sebi najbolja potvrda da usprkos mnogim blokadama na koje nailazimo naše rješenje za problem rastućeg siromaštva umirovljenika biva sve više prihvaćeno od samih umirovljenika.

Uz dovoljnu potporu birača, posebno umirovljenika, ni izborni prag od 5% više nije  tako daleko… a predstavljao bi garanciju da sa dovoljnim brojem zastupnika naše prijedloge možemo i provesti u djelo.

Zahvaljujemo se svima na ukazanom povjerenju

UMIROVLJENICI ZAJEDNO – Politička platforma

Milivoj Špika - Koordinator za medije

Lazar Grujić – Koordinator za suradnju sa političkim strankama i udrugama