Umirovljenici ne žele biti „zadnja rupa na sviralu“…

Umirovljenici ne žele biti „zadnja rupa na sviralu“…

Umirovljenici zajedno – Politička platforama (Stranka umirovljenika, Blok umirovljenici zajedno, Demokratska stranka umirovljenika) veliki porast u punjenju proračuna RH nastao kao posljedica inflacije vidi i kao priliku da se kvalitetnijom redistribucijom „viška“ prihoda popravi standard umirovljenika. Ovo je naime prilika za ispravljanje nepravdi prema umirovljenicima čije su mirovine iz rada u sve većem broju ispod linije siromaštva.

Ako su ukidanjem kriznog poreza praktično povećane sve mirovine po posebnim propisima za 10%, ako su se promptno povećale plaće svim državnim službenicima i namještenicima, liječnicima itd. onda je potpuno opravdano tražiti povećanje mirovina zarađenih radom.

Vladi za rješavanje problema siromaštva umirovljenika predlažemo žurno povećanja ukupne novčane mase za mirovine budući je sadašnji udio mirovina u BDP-u Hrvatske 10,2%, dočim je u više zemalja EU navedeni odnos i do 15%. Navedeni podatak  je jasan znak da Hrvatska ima sasvim dovoljno rezervi i za povećanje ukupne mase za mirovine stoga je prijedlog Platforme Umirovljenici zajedno da se udio mirovina u BDP-u Hrvatske sa 10,2% podigne na 12 – 13% što bi značilo trenutno povećanje novčane mase za mirovine od 20 - 30%.

Povećanjem mase sredstava za mirovine uz novu formulu za izračun osnovice mirovine koja po prijedlogu Platforme Umirovljenici zajedno treba biti na bazi 75 – 80% prosječne plaće u posljednjih ili vezanih 10 godina bi se iz zone siromaštva doslovno preko noći izvukla velika većina od preko pola milijuna umirovljenika koji su trenutno sa mirovina ispod linije siromaštva.

Predloženo povećanje udjela mirovina u BDP-u, uz novu formulu za izračun osnovice, bi omogućilo  podizanje prosječne mirovine sa sadašnjih 37% na iznad 50% prosječna plaće što je Vlada obećala uraditi za umirovljenike još na početku aktualnog mandatu.

Uz navedeno predlažemo i trenutno povećanje AVM-a (Aktualna vrijednost mirovine) na 15 EUR za svaku godinu staža sa svrhom zaštite svih onih koji su u mirovinu otišli sa malim plaćama tijekom radnog vijeka, time i malim uplaćenim doprinosima za mirovine. Uz AVM od 15 EUR i radnim stažem od 41 godinu bi po prijedlogu Platforme Umirovljenici zajedno najmanja moguća mirovina bila  615 EUR.

Borba protiv siromaštva umirovljenika i starijih osoba je primarni zadatak UMIROVLJENCI ZAJEDNO – Političke platforme. Ovo podrazumijeva i podršku radničkim sindikatima u njihovoj borbi za veće plaće radnika.

U Zagrebu, 06.06.2023..

 

UMIROVLJENICI ZAJEDNO

Milivoj Špika - Koordinator za medije

Lazar Grujić – Koordinator za suradnju sa političkim strankama i udrugama