Osnovana GO SU Novska

Osnovana GO SU Novska

Dana 24. 04. 2023 god održana je Osnivačka skupština Gradske organizacije SU Novska u Sisačko - moslavačkoj županiji čime je ojačana Stanka umirovljenika a time i UMIROVLJENICI ZAJEDNO – Politička platforma.

 Za predsjednicu izabrana: Josipa Josipović

 Zamjenik: Ivan Krištofić

 Potpredsjednici: Tomo Rivić , Nada Bogatić i Josip Josić