Usamljenost starijih osoba uz rastuće siromaštvo sve veći problem

Usamljenost starijih osoba uz rastuće siromaštvo sve veći problem

Već niz godina je svima dobro poznata činjenica po kojoj je svakim danom sve veći broj umirovljenika odnosno starijih osoba koji su sa svojim primanjima odnosno mirovinom ispod linije siromaštva. Upravo je navedeno siromaštvo umirovljenika i starijih osoba mobiliziralo ne samo umirovljeničke stranke i udruge već u posljednje vrijeme i radničke sindikate u zajedničkoj borbi protiv siromaštva radnika i umirovljenika budući obje skupine povezuje sve izraženije siromaštvo, umirovljenike radi malih mirovina a radnike radi malih plaća.

Uz siromaštvo umirovljenika i starijih osoba sve veći problem postaje i usamljenost, posebno nakon završenog radog vijeka i naglog prelaska na sasvim drugačiji dnevni režim, isto tako i radi gubitka partnera.  Usamljenost umirovljenika i starijih osoba je dakle sveprisutan problem koji utječe na njihovu emocionalno, mentalno i fizičko stanje. Samim umirovljenjem starije osobe često izgube redoviti socijalni kontakt koji su imali na radnom mjestu, a sam gubitak kolega i rutine često dovodi do osjećaja izolacije i usamljenosti.

Kako svi starimo jasno je da starije osobe češće doživljavaju gubitke u obitelji i prijateljima, bilo zbog smrti, udaljenosti, ili nedostatnih financijskih sredstava. Uz navedeno i povećanjem kronološke dobi sve se češće pojavljuju i ograničenja u pokretljivosti ili zdravstveni problemi koji dodatno otežavaju održavanje socijalnih veza, a tu je, posebno u posljednje vrijeme, i moderna tehnologija koja za mnoge starije osobe postaje sve veći izazov, ali i razlog mnogima za još veću usamljenost zbog nesnalaženja u digitalnom svijetu komunikacija. Usamljenost starijih osoba može imati ozbiljne posljedice na njihovo mentalno i fizičko zdravlje jer dovodi do depresije, tjeskobe, povećanog stresa i smanjenog osjećaja svrhe u životu. Usamljenost može doprinijeti smanjenju tjelesne aktivnosti, lošoj prehrani i slabljenju imunološkog sustava, a u konačnici sve zajedno i do kraćeg životnog vijeka.

UMIROVLJENICI ZAJEDNO – Politička platforma smatra kako rješavanje problema usamljenosti starijih osoba zbog svoje specifičnosti svakako zahtijeva multidisciplinarni pristup. Potrebno je osigurati pristupačne i inkluzivne prostorne i društvene uvjete u zajednici poput gradnje domova za umirovljenike ili prostora za dnevni boravak. Starijim osobama treba pružiti podršku za održavanje socijalnih veza kroz organizaciju aktivnosti za starije osobe poput grupnih izleta, radionica, sportskih aktivnosti, plesnih večeri i volonterskih programa, itd., kao i osigurati pristup tehnologiji i obrazovati ih o njenom korištenju. Također je važno educirati i senzibilizirati društvo o problemu usamljenosti starijih osoba te promicati svijest o važnosti društvene podrške i inkluzije.

Važno je naglasiti da svatko od nas može pridonijeti rješavanju problema usamljenosti starijih osoba. Pozivanje starijih susjeda na kavu i druženje, pomoći pri kupovini, uputiti lijepu riječ ili prijateljsku gestu je ono što može napraviti veliku radost i razliku u životima umirovljenika i starijih osoba.