Vlada će sufinancirati ugradnju dizala u višekatne stambene zgrade!?

Vlada će sufinancirati ugradnju dizala u višekatne stambene zgrade!?

Problem nepostojanja dizala u višekatnim stambenim zgradama sa kojim je suočeno na desetke tisuća ljudi u Hrvatskoj bi se po svemu sudeći mogao uskoro početi sustavno rješavati uz financijsku pomoć države i JLS. To je u kratko sukus razgovora Silvana Hrelje, nezavisnog zastupnika umirovljenika u Hrvatskom saboru i jednog od sudionika tribine sa predstavljanja Platforme UMIROVJENICI UZAJEDNO, sa predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem.

Iako je navedeni problem oko ugradnje dizala u višekatne stambene zgrade već dugi niz godina na stolu, iako je to veliki problem sa kojim se susreću mnoge osobe sa invaliditetom, isto tako trudnice i majke sa malom djecom, nije se do sada uspjelo u kreiranju jednog sustavnog rješenja na razini države kojim bi se problem riješio na zadovoljstvo svih.

UMIROVJENICI UZAJEDNO - politička platforma je veoma visoko u svom programu uvrstila potrebu ugradnje dizala u višekatne stambene zgrade, a kroz jednu od svojih članica je konkretni projekt ugradnje dizala, uspješno uklanjajući sve birokratske prepreke, proročanski realizirala još prije 5 godina.

Dobro je da se Vlada počela ozbiljno zanimati za navedeni problem jer se isti odnosi na veliki broj građana koji žive u višekatnicama bez dizala kojeg na žalost sami stanari u besparici nisu u mogućnosti vlastitim sredstvima financirati. Kako postoji mogućnost korištenja sredstava iz EU fondova sa jedne strane te dobra volja Vlade da dijelom vlastitih odnosno proračunskih sredstava sufinancira projekt ugradnje dizala sve je realnija mogućnost da se navedeni problem u bliskoj budućnosti konačno započne sustavno rješavati. Radi se naime o stambenim zgradama sa 4 i više katova bez ugrađenog dizala kojih je u Hrvatskoj cca 9000 sa cca 16000 ulaza od kojih je samo u Gradu Zagrebu cca 3000 zgrada sa cca 6500 ulaza u kojima živi više od pola milijuna stanara.

Uz značajno podizanje kvalitete života stanarima koje ugradnja dizala donosi sa sobom radi se i o značajnom podizanju vrijednosti zgrade, a o mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanju velikog broja visoko kvalificiranih ljudi na ugradnji i održavanju dizala da se i ne govori. Dovoljno je samo pomnožiti broj ulaza sa cijenom ugradnje jednog dizala koja se kreće od 40000 - 60000 EUR.

Kako UMIROVJENICI UZAJEDNO - politička platforma već ima konkretno iskustvo sa ugradnjom dizala uz nekoliko razrađenih modela jasno je da ćemo dati svoj puni doprinos u što kvalitetnijoj izradi zakonskih okvira za subvencioniranje ugradnje dizala…

U Zagrebu,12.04.2023.

SU-BUZ-DSU

UMIROVLJENICI ZAJEDNO