Djeluju li neki Sindikati protiv interesa onih koje zastupaju? Priča o Ivici i Jurici

Djeluju li neki Sindikati protiv interesa onih koje zastupaju?

Da su interesi radnika i poslodavaca u pravilu suprotstavljeni, često puta i žestoko, nije nikakvo čudo, no kada se dogodi da oni koji bi trebali zastupati jednu stranu okrenu onoj suprotnoj podržavajući njihove prijedloge onda je to svojevrsno iznenađenje i zvono za uzbunu. Nije ovoj reakciji od strane koalicije UMIROVLJENICI ZAJEDNO cilj analizirati cijeli Zakon o radu ili djelovanje nekih sindikata već ukazati na jedan veoma važan prijedlog koji se odnosi na mogućnost rada zaposlenika i nakon 65. godine odnosno nakon ispunjenih uvjeta za starosnu mirovinu. Predlagatelj izmjena Zakona o radu, navodno i uz suglasnost nekih sindikata, mogućnost nastavka rada i nakon uvjeta za umirovljenje umjesto da ostavi isključivo u ovlasti odnosno volji zaposlenika doslovno predaje na slobodnu volju poslodavca čime se otvara realna mogućnost za razne manipulacije.

U prijedlogu izmjena Zakona članak 112, stavak 6. piše kako ugovor o radu između ostalih razloga prestaje i: ‟kada radnik navrši šezdeset pet godina života i petnaest godina mirovinskog staža, osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore”. Ovo u praksi znači da će, slikovito kazano, u nekoj radnoj sredini ‟Ivica” i ‟Jurica” željeti nastaviti raditi i nakon 65. godine života ali će to moći iskoristiti samo ‟Ivica” koji je možda i loš djelatnik ali je u dobrim odnosima sa poslodavcem koji će mu rado dati svoju suglasnost da nastavi raditi dočim će ‟Jurica” koji je odličan radnik ali poslodavcu nije simpatičan mimo svoje volje morati u mirovinu.

Svi smo svjesni da će zbog niza razloga, između ostalog i radi produljenja životnog vijeka ljudi, prije ili kasnije na dnevni red doći do rasprave o produljenju radnog vijeka sa sadašnjih 65 na 67 ili 68 godina, a možda i na više. To su naprosto realiteti sa kojima se moramo suočiti, no isto tako moramo biti svjesni da se produljenje obveznog radnog vijeka ne smije podjednako odnositi na sve djelatnosti i zanimanja. Mišljenja samo da je iz više razloga dobro prepustiti svakom djelatniku da sam odluči o tome želi li i nakon 65. godine, uz pravo na punu starosnu mirovinu, nastaviti raditi uz dodatni bonus na mirovinu, ili odmah otići u mirovinu, nego da već sada razmišljamo o produljenju radnog vijeka za sve.

Vjerujemo da će kroz saborsku raspravu doći do logične promjene navedene odredbe u Članku 112. stavak 6. po kojem će odluka o radu i nakon 65. godine biti isključivo u ingerenciji zaposlenika, dakle bez suglasnosti poslodavca.

U Zagrebu, 05.10.2022.

SU-BUZ-DSU UMIROVLJENICI ZAJEDNO