Radi se na na objedinjavanju umirovljenika u jedan savez

Čet, 30/06/2022 - 11:15

Sjednica Predsjedništva Matice umirovljenika ZŽ-a

Autor: Marina Vlakić, Zadarski List

Savez umirovljeničkih zajednica pokušaj je da se iz formalnog, neaktivnog i sterilnog zagovaranja interesa umirovljenika prijeđe na potpuno nov način borbe koristeći pritom sve demokratske i dopuštene oblike, najavljuje Vuković

Matica umirovljenika Zadarske županije održala je sjednicu Predsjedništva na kojoj su dogovoreni najvažniji zadaci za što bolji život umirovljenika. Sjednici su nazočili predsjednik zadarske organizacije Matice, Milivoj Dujela, tajnik Duško Vuković, Ante Jerak i Đurđa Roupec te ostali članovi.

Vuković napominje kako je Predsjedništvo Matice dragovoljna asocijacija 16 umirovljeničkih udruga s područja Zadarske županije, organiziranih u općinske ili gradske udruge.

- Kako se još sedam udruga s područja naše županije nije priključilo Matici, sustavno radimo na objedinjavanju umirovljenika u jedan savez, o čemu smo donijeli zaključke na izbornoj sjednici Skupštine Matice. Tijekom rasprave o najnovijim promjenama u mirovinskom sustavu donijeli smo zaključak da nacrt Zakona o promjenama u mirovinskim pravima, koji je ovih dana odaslan u javnu raspravu, predstavlja velik korak u strukturi mirovinskog zakona. Smatramo da je Vlada poduzela kvalitetan i hrabar potez koji se godinama očekivao u umirovljeničkoj populaciji, poput reguliranja prava nasljeđivanja dijela mirovine pokojnog supružnika i povećanje obiteljskih mirovina. Kako slijedi i podizanje najnižih mirovina, Matica pozdravlja ove odluke Vlade, preporučujući im doradu propisa iz područja mirovinskog osiguranja, kaže Vuković.

Traže povećanje mirovina

U drugom dijelu sjednice raspravljalo se o objedinjavanju umirovljeničkih zajednica, kao i svih onih koji okupljaju umirovljenike po bilo kojoj osnovi organiziranja s obzirom da ovakva organizacija zasad u Hrvatskoj ne postoji.

- Dosadašnji oblici organiziranja umirovljenika svode se na one koji kroz udruge okupljaju umirovljenike, bilo da se radi o Matici umirovljenika Hrvatske, Sindikatu umirovljenika ili Koordinaciji umirovljenika proizašlih iz državnih tvrtki. Savez umirovljeničkih zajednica pokušaj je da se iz formalnog, neaktivnog i sterilnog zagovaranja interesa umirovljenika prijeđe na potpuno nov način borbe za još uvijek neostvarena brojna pitanja mirovinskog sustava, koristeći pritom sve demokratske i dopuštene oblike. Uočili smo da se mnoge centrale umirovljeničkih saveza koriste svojim funkcijama u formalnim tijelima i organima kako bi se dokopali sinekura i dobro plaćenih pozicija u raznim upravnim vijećima i savjetima na razini države. Iz navedenih razloga Savez umirovljeničkih zajednica u svom programu, kojega je dosad podržalo preko 70 raznih udruga u cijeloj Hrvatskoj. Inzistiramo na uspostavi pravobranitelja za umirovljenike i osobe starije živote dobi, jednokratnom povećanju mirovina za 15 posto, promjeni formule za usklađivanje mirovina uz obvezu da se mirovine jedanput godišnje usklađuju s rastom BDP-a te da prosječna mirovina bude u visini 75 posto netto plaće u Hrvatskoj. Inzistiramo i na povećanju iznosa dijela naslijeđene mirovine bračnog druga do 50 posto, što je po novom prijedlogu Zakona 27 posto, kao i na financijskom poboljšanje položaja invalida rada i drugih invalida i ukidanju doprinosa na dodatno zdravstveno osiguranje na mirovine, napominje Vuković.

Prijaviti se za EU sredstva

Na sjednici je istaknuta i potreba izgradnje i sređivanja imovinskog vlasništva domova za umirovljenike i starije osobe u svim regionalnim, županijskim centrima te proširenje programa pomoći u kući za umirovljenike i starije osobe.

- Ovdje je potrebno aplicirati na sredstva EU fondova za pružanje stručne pomoći ovlaštenih agencija, a naglasili smo i uvođenje mogućnosti zapošljavanja umirovljenika na puno radno vrijeme, s pravom izbora da doprinos za mirovinsko osiguranje bude sastavni dio plaće. Zalažemo se i za stručne edukacije o pozitivnim efektima postojećih mirovinskih stupova te obvezno razgraničenje mirovina na način da se iz mirovinskog portfelja isplaćuju samo iznosi koji imaju svoje temelj u doprinosima. Pri regionalnim samoupravama potrebno je organizirati stručni tim za pružanje besplatne pravne pomoći umirovljenicima, a na temelju strategije iz oblasti socijalnih prava pristupiti žurnoj realizaciji centara palijativne skrbi u svim regionalnim, županijskim i lokalnim samoupravama, zaključuje Vuković, poručujući kako na ovakvim programskim temeljima treba okupiti sve umirovljeničke političke stranke na nacionalnoj i lokalnoj razini jer je to najbolji put do pravednijeg, humanijeg i boljeg standarda umirovljeničke populacije.