Čestitamo međunarodni praznik rada!

Svima koji ulaze ili su već u svijetu rada, poduzetništva i obrta čestitamo Međunarodni praznik rada.