Ime i prezime: Lazar Grujić
Datum i mjesto rođenja: 12.09.1947. Ruma
Adresa: Orešje, Selčica 16, 10434 Strmec
Kontakt broj: 0993384553
Obrazovanje: visoka stručna sprema (VSS) - Ekonomski fakultet Zagreb
Uža stručna znanja: Marketing, tržište, razmjena
Radna karijera: Umirovljenik
Ime i prezime: Željko Held
Datum i mjesto rođenja: 20.02.1968. Vaška
Adresa: Velika Barna, Baranjski Vinogradi 23, 43290 Grubišno polje
Kontakt broj: 0992158135
Obrazovanje: srednja stručna sprema (KV, SSS, VK)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera: Umirovljernik
Ime i prezime: Đuro Mučnjak
Datum i mjesto rođenja: 14.03.1949. Sopjanska Ada
Adresa: Novo selo Okićko 58, 10450 Jastrebarsko
Kontakt broj: 0913690510
Obrazovanje: srednja stručna sprema (KV, SSS, VK)
Uža stručna znanja: Protupožarna zaštita
Radna karijera:

Umirovljeni časnik 1. Gardijske brigade

Ime i prezime: Juraj Fofonjka
Datum i mjesto rođenja: 06.02.1943. Zdenčac
Adresa: Pavla Vukelića Paje 45, 33515 Orahovica
Kontakt broj: 098342201
Obrazovanje: viša stručna sprema (VŠS)
Uža stručna znanja: ing. poljoprivrede za stočarstvo
Radna karijera:

Poduzetnik

Ime i prezime: Željko Dundović
Datum i mjesto rođenja: 17.01.1952. Vinkovec
Adresa: Vinkovec, 10346 Preseka
Kontakt broj: 0992705170
Obrazovanje: srednja stručna sprema (KV, SSS, VK)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera: -
Ime i prezime: Zdravko Miksa
Datum i mjesto rođenja: 08.02.1958. Zagreb
Adresa: Vuzlinčeva 28, 10310 Ivanić grad
Kontakt broj: 0915410828
Obrazovanje: srednja stručna sprema (KV, SSS, VK)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera: -
Ime i prezime: Vinko Kuzmić
Datum i mjesto rođenja: 18.07.1957. slavonski Brod
Adresa: Lutvinka 2/ 5, 35000 Slavonski brod
Kontakt broj: 098340170
Obrazovanje: srednja stručna sprema (KV, SSS, VK)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera: -
Ime i prezime: Mirko Bjelonjić
Datum i mjesto rođenja: 01.01.1950.
Adresa: Motovunska 20, 52210 Rovinj
Kontakt broj: 052811539 / 098506965
Obrazovanje: visoka stručna sprema (VSS)
Uža stručna znanja: Fondovi i osiguranja
Radna karijera: Financial Consultant D,ZH, poduzetnik
Ime i prezime: Mirko Bušljeta
Datum i mjesto rođenja: 09.08.1961. Orahovica
Adresa: Kralja Tomislava 63, 33513 Zdenci
Kontakt broj: 033646644
Obrazovanje: srednja stručna sprema (KV, SSS, VK)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera: poljoprivredni tehničar
Ime i prezime: Goran Juzbašić
Datum i mjesto rođenja: 04.08.1959. Sisak
Adresa: Dr. Ive Stipčića 24, 44000 Sisak
Kontakt broj: 0921729150
Obrazovanje: visoka stručna sprema (VSS)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera:

HV

Ime i prezime: Želimir Lang
Datum i mjesto rođenja: 20.06.1952. Zagreb
Adresa: Krste Vojnovića 30, 10000 Zagreb
Kontakt broj: 018889374 / 098476895
Obrazovanje: visoka stručna sprema (VSS)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera:

umirovljenik

Ime i prezime: Biserka Dumnica
Datum i mjesto rođenja: 24.05.1980. Zadar
Adresa: Porečka 38, 10000 Zagreb/pešćenica
Kontakt broj: 012307971 / 098827944
Obrazovanje: visoka stručna sprema (VSS) - Stomatološki fakultet u Zagrebu
Uža stručna znanja: -
Radna karijera: doktor dentalne medicine
Ime i prezime: Goran Grujić
Datum i mjesto rođenja: 28.01.1980.
Adresa: Orešje, Selčica 16, 10434 Strmec
Kontakt broj: 0989828518
Obrazovanje: visoka stručna sprema (VSS)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera:

Predsjednik Zagrebačke stranke umirovljenika

Ime i prezime: Ivan Pintur
Datum i mjesto rođenja: 12.02.1946. Volavje
Adresa: Volavje 111, 10450 Jastrebarsko
Kontakt broj: 0997383679
Obrazovanje: srednja stručna sprema (KV, SSS, VK)
Uža stručna znanja: -
Radna karijera: Umirovljenik
Ime i prezime: Žarko Delač
Datum i mjesto rođenja: 01.01.1962.
Adresa: Kamila Tompe 11, 10450 Jastrebarsko
Kontakt broj: 018000804 / 0952832832
Obrazovanje: visoka stručna sprema (VSS) - Elektrotehnički fakultet
Uža stručna znanja: politički marketing, Društveno odgovorno poslovanje (DOP)
Radna karijera: Dipl. inž.elektrotehnike, profesor